top of page
SHIATSU_41.jpg

O shiatsu

Obecně

Co vlastně shiatsu je, si můžete ve zkratce přečíst na hlavní straně Shiatsu.

Shiatsu praktik se snaží pomoci klientovi přijít na důvod, proč daná obtíž vznikla,

a následně ho společně vyřešit, než zaléčit vzniklé symptomy, které mají tendence se vracet.

Tato technika se zaměřujeme na naši životní sílu proudící v těle (čchi, ki). Důraz na práci s ki se klade z důvodu toho, že nerovnováha, způsobená nejrůznějšími příčinami (stres, nezdravý životní styl, těžká životní situace atd.), se projevuje nejdříve na úrovni toho nejjemnějšího, tedy naší energie ki. Pokud se daná příčina neřeší, později se objevují problémy na fyzické a psychické úrovni. Obtíže začínají být viditelné. Když se tedy podaří narovnat tok životní síly a odstranit příčinu jeho nerovnováhy, tělo se vrací ke své přirozenosti – zdraví.

Shiatsu nepatří do kategorie wellness a relaxace. Má nám pomáhat k uzdravení se, vrácení se do rovnováhy, ke své přirozenosti. 

V dnešní době se skoro každý z nás denně potkává se stresem. Máme nabité diáře, termíny, uzávěrky, povinnosti, zkoušky a tak dále. A právě stres stojí za většinou zdravotních komplikací. Shiatsu je velice účinná metoda, která nám pomáhá uvědomit si naše tělo, naši situaci a dodává nám sílu vzít své zdraví zpět do vlastních rukou.  

Účinky

Shiatsu pomáhá v nejrůznějších případech, někdy i tam, kde si západní medicína neví rady. V mnoha situacích je ale za potřebí něco změnit, zbavit se napětí, které v těle vytváří nežádoucí nerovnováhy. Proto většinou ošetření není jednorázovou záležitostí. Vždy však záleží na individuálním stavu a přístupu klienta. 

 

Shiatsu se využívá například při:

 • nespavosti

 • bolestivé, nepravidelné nebo silné menstruaci, PMS

 • zažívacích potížích (zácpy, průjmy, bolesti, nechuť, chronické i akutní onemocnění)

 • psychických problémech (deprese, úzkost, trauma atd.)

 • neplodnosti

 • bolestech (hlavy, beder, kloubů atd.)

 • kožních obtížích

 • neklidu, podrážděnosti

 • únavě, nedostatku energie

 • zánětech močových cest

 • přijetí těžké životní situace či změny

 • obtížích s dýcháním

Tato technika je vhodná i jako velice účinná prevence vzniku nejrůznějších psychických a fyzických problémů. 

Historie

Kořeny manuální (dotykové) terapie sahají až do období vzniku a působení Ayurvedy

a čínské medicíny. Tato terapie se původně vyvíjela v Číně, následně se dostala do Japonska. Tam se označuje názvem Anma a stává se plnohodnotnou součástí tradiční japonské medicíny. Později s příchodem vlivu ze západu se ztrácí význam dotyku a nejrůznější techniky, jako je Anma, akupunktura aj., jsou regulovány státem. V roce 1911 se objevuje nový název – shiatsu, který není regulován. Později se vede mnoho vědeckých studií, které se snaží dokázat účinnost shiatsu, jelikož tato technika není stále oficiálně uznávanou terapií. V roce 1940 v Japonsku vzniká jediná oficiálně uznávaná škola shiatsu Japan Shiatsu College. A konečně je roku 1964 shiatsu uznáno

v Japonsku jako samostatný terapeutický směr, patřící do japonského zdravotního systému. Shiatsu se postupně rozšířilo i do Evropy a USA a začaly se objevovat nové druhy shiatsu. V dnešní době nemá v Japonsku shiatsu takový význam jako v minulosti – převažuje vliv západní medicíny. V roce 1997 Světová zdravotní organizace (WHO) uznala shiatsu za plnohodnotnou alternativní zdravotní péči.

bottom of page